Wat is Podotherapie?

 

Podotherapie wordt bedreven door podotherapeuten.
De titel"podotherapeut" is een beschermde titel. 

De opleiding tot podotherapeut is een 4-jarige fulltime HBO opleiding, die kan worden gevolgd bij Fontys Hogeschool te Eindhoven of Saxion Hogeschool te Enschede.

De titel podotherapeut mag alleen gevoerd worden wanneer men deze opleiding aan een van de bovengenoemde instituten met succes heeft afgesloten. Bovendien behoort een podotherapeut tot een van de 12 paramedische beroepen. Wij werken op verwijzing van de (huis)arts of via het Direct Toegankelijkheid Podotherapie protocol (DTP) om te screenen of onderzoek geïndiceerd is. Hierover ontvangt uw huisarts een rapportage.

 

 

 

Behandeling

Een podotherapeut behandelt mensen met voetklachten en/of klachten aan het bewegingsapparaat, die voortvloeien uit een afwijkend functioneren van de voeten.

 

Een podotherapeut behandelt veel verschillende klachten met als doel: het opheffen, verminderen of compenseren van stoornissen in het functioneren van het steun- en bewegingsapparaat, voortkomend uit afwijkingen in de voet(stand), alsmede behandeling van huid en nagels, indien er sprake is van een pathologie.

De therapie is gericht op het behouden of verbeteren van de functionele beweeglijkheid van de voet en bestaat uit het aan de voet toepassen van corrigerende of beschermende technieken. Zo kunnen er podotherapeutische zolen of ortheses worden vervaardigd. Dit kan worden gecombineerd met een passend schoenadvies. Ook wordt er informatie gegeven over voetaandoeningen (èn aandoeningen aan het bewegingsapparaat die vanuit de voet kunnen ontstaan). Voor sommige nagelproblemen wordt er een nagelbeugel vervaardigd om de groei te begeleiden. 

Klachten

Klachten

Welke klachten behandelt een podotherapeut?

  • Specifieke voetproblemen bij kinderen;
  • Standsafwijkingen van tenen/nagels;
  • Overbelastingsklachten;
  • Vermoeidheidsklachten;
  • Sportblessures;
  • Klachten aan het steun- en bewegingsapparaat zoals knie, heup en rugklachten;
  • Klachten bij diabetes-mellitus (suikerziekte) en reuma;
  • Ulcera (wonden) bij diabetes-mellitus patiënten;
  • Ingegroeide nagels;


Daarnaast wordt uiteraard voorlichting gegeven ter voorkoming van diverse klachten.

 

Diabetische voetzorg

Een belangrijk aspect binnen de podotherapie is het behandelen van risicopatiënten en het geven van voorlichting (preventie). Tot de risicopatiënten behoren de diabetes-mellitus patiënten. Podotherapeuten zijn de beroepsbeoefenaren die daar speciaal voor opgeleid zijn. Immers de podotherapeut is gespecialiseerd in het screenen en behandelen van de diabetische voet, waarbij wondbehandeling een zeer belangrijke plaats inneemt. In eerste instantie is de behandeling gericht op het voorkomen van ulcera (langdurige wonden) en amputaties. Samenwerking met huisartsen, praktijkondersteuners en gespecialiseerde pedicures is hierbij essentieel. 

Podotherapie Smets heeft met een aantal gespecialiseerde pedicures een contract met betrekking tot de diabetische voetzorg. Indien u simms 1 of hoger heeft, kunt u een verwijzing van uw huisarts, met het verzoek voor het vaststellen van uw zorgprofiel en behandelplan, vragen. Daarna vindt er een podotherapeutisch onderzoek plaats. Wij bekijken dan in welk zorgprofiel u terecht komt en hoeveel medisch noodzakelijke voetzorg nodig is om complicaties te voorkomen. Cosmetische voetzorg wordt nooit vergoed door de zorgverzekeraar.

 

Kwaliteitseisen

Podotherapeuten dienen gekwalificeerde beroepsbeoefenaren te zijn. De Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP) stelt daarom een aantal eisen aan haar leden en heeft een aantal kwaliteitsprojecten ontwikkeld.  

Visitaties  (het bezoeken en beoordelen van de praktijkvoering) binnen de beroepsgroep zijn verplicht en zijn er minimuminrichtingseisen van toepassing en er is een richtlijn Hygiëne opgesteld. Tevens dient men te kunnen aantonen dat men aan bij- en nascholingen doet, o.a. door het volgen van geaccrediteerde Post-HBO-cursussen.

Elke vijf jaar kan men zich laten herregistreren in het Kwaliteitsregister Paramedici onder voorwaarde dat men aan de gestelde eisen met betrekking tot deskundigheidsbevorderende activiteiten en werkervaring kan voldoen (zie hiervoor www.kwaliteitsregisterparamedici.nl). Het spreekt voor zich dat alle podotherapeuten die bij ons werkzaam zijn aan de eisen van het kwaliteitsregister en de NVvP voldoen. 

 

Wat is het verschil tussen een podotherapeut en andere beroepsbeoefenaren?

Podotherapeuten zijn op dit vakgebied de enige beroepsbeoefenaren met een HBO-opleiding (lees hoger beroeps opleiding), momenteel met een Bachelor-degree, die wettelijk erkend is door het Ministerie van Onderwijs. Dit houdt in dat zij als vooropleiding minimaal het Havo-diploma dienen te hebben om te worden toegelaten tot de opleiding Podotherapie. De opleiding podotherapie gaat met betrekking tot allerlei (medische) vakken dieper op de materie in dan de cursussen/opleiding van de andere podo-beroepen. Er zijn ook een beduidend groter aantal studiebelastinguren vereist.


Het kunnen analyseren van te behandelen aandoeningen vereist een zeker niveau. Het kunnen beoordelen en lezen van wetenschappelijke artikelen behoort tevens tot de competenties van een podotherapeut, eveneens als het communiceren met andere (para)medici zoals fysiotherapeuten/artsen e.d op medisch niveau. De andere hierboven genoemde podo-beroepen hebben op dit moment een opleiding op Mbo-niveau waarvoor de toelating geen vooropleiding vereist is. Ook zijn de titels onbeschermd, wat wil zegen dat iedereen ze mag voeren.

De titel podotherapeut is beschermd en is alleen toegestaan aan degene die ook de HBO opleiding heeft afgerond. De naam podotherapie is niet beschermd, dit is niet mogelijk. Helaas wordt hierdoor wel eens verwarring geschapen.

Jammer genoeg wordt met betrekking tot ons vakgebied door andere podo-beroepen (lees: niet-podotherapeuten) soms tevens een verkeerde voorstelling van zaken gegeven met betrekking tot de inhoud van ons beroep of de verschillen. Hierdoor voelen wij ons genoodzaakt via deze tekst meer duidelijkheid te verschaffen.
Alle soorten behandelingen en therapiezolen die door andere podo-beroepen worden gedaan/vervaardigd, vallen tevens onder het vakgebied van de podotherapeut.

De podotherapeut zal dus per aandoening en per patiënt beoordelen welke behandeling/therapie voor hem/haar het beste is.