Stappen

 

Eerste gesprek

Wanneer u voor het eerst bij Podotherapie Smets komt zal onze assistente Karin het een en ander aan gegevens met u doornemen. Mocht u zonder doorverwijzing van de huisarts bij ons zijn gekomen dan willen we u vriendelijk verzoeken het DTP formulier in te vullen en mee te nemen naar uw eerste afspraak. 


Eerst vindt er een uitgebreid vraaggesprek plaats, de anamnese. Uw klacht wordt besproken, zoals hoelang deze bestaat, de mogelijke oorzaken van het ontstaan en wat de belangrijkste belemmeringen tijdens het sporten of dagelijks leven zijn.

anamnese
Onderzoek

 

 

 Vervolgens vindt er een inspectie en palpatie, tijdens staan en zitten, plaats. Ook de functie van alle voetgewrichten wordt getest. Alle afwijkingen worden genoteerd en geïnterpreteerd.

 Een belangrijk onderdeel van het onderzoek vormt de gang analyse. In de speciaal ingerichte loopgang bekijken we de afwikkeling van de voeten en de manier van bewegen. Hierbij maken we gebruik van een drukmeet-systeem waardoor de afwijkingen tijdens het lopen duidelijker naar voren komen.

UitlegNa het onderzoek zal de podotherapeut de resultaten met u bespreken en een behandelplan opstellen.

Steunzool

Afhankelijk van uw klachten en het besproken behandelplan zal er gekeken worden een oplossing. Veel afwijkingen kunnen behandeld worden met steunzolen. 


De podotherapeuten van Podotherapie Smets maken zelf de podotherapeutische steunzolen voor hun patiënten. Op die manier kunnen we de zolen zo goed goed mogelijk naar uw behoefte vormen.